fine_arts_faculty_c_simon_3

Snowflake Stamp, Gouache